Levering en Retouren

Leveringsvoorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aangegane overeenkomsten van en met mynailz.nl. Mynailz is een onderneming welke is geregistreerd bij de KvK Groningen.
 • Mynailz behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te passen.
 • Door het gebruik van mynailz.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard de koper deze voorwaarden
 • Afwijking van bepalingen uit deze voorwaarden kan alleen wanneer dit duidelijk en schriftelijk is overeengekomen
 • Producten worden pas geleverd nadat de betaling in zijn geheel is voldaan.
 • Boven een totaalbedrag van € 49,00 euro zullen de verzendkosten komen te vervallen.
 • De wettelijke bedenktijd is 14 dagen. Dit betekent dat u gekochte items binnen 14 dagen kunt retourneren. Alleen producten waarover vooraf contact is geweest met Mynailz mogen worden geretourneerd.

Prijzen

 • Alle prijzen op de bestelbevestiging zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is weergegeven.
 • Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 • De koper is de prijs verschuldigd die mynailz in de toegestuurde orderbevestiging heeft medegedeeld.

Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: iDeal, overschrijving vooraf en betaling bij ophalen.  Mynailz kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 • Heeft mynailz een betalingstermijn gesteld, dan betekent dit dat de koper, door het enkel voorbij laten gaan van de termijn, in verzuim is.
 • Als een koper niet op tijd betaalt, mag mynailz de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.

Levering en leveringstijd

 • Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. Wanneer er door mynailz leveringstijden zijn vermeld, dan gelden deze als een indicatie en nimmer als fatale termijn.
 • Wanneer de koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal indien mogelijk worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen per e-mail of telefonisch aan de koper worden gemeld.
 • Leveringen vinden plaats op het adres dat de koper bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft opgegeven.
 • Mynailz zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Mynailz. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt pas plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Mynailz. De producten blijven eigendom van mynailz tot het moment van levering.
 • Aan de leveringsplicht van mynailz.nl zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen.

Klachten en retouren

 • Klachten kunnen via het klachten formulier kenbaar worden gemaakt. Wij zullen dan samen met de klant een passende oplossing zoeken.